BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ A-BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ Buzağı doğumundan 24 saat kadar sonra anasından ayrılmalı ve anadan sağılan ağız sütü en az 3-4 gün daha yavruya kova ya da emzikle verilmelidir. Toplam 7 gün ağız sütü ile beslenen buzağı 1 haftalık olduğunda toz halindeki kuru yemleri yemeye başlamalıdır. Buzağıya 1. hafta sonundan itibaren 3. hafta sonuna kadar, sadece tam yağlı ana sütü ya da buzağı maması verilmelidir.Hilvan Buzağı Başlangıç Yemi ve Kaba yem (kuru ot), 4.haftadan itibaren yedirilmeye başlanmalıdır. Buzağı başlangıç yemine hayvan başına 70-80 gr. yedirilerek alıştırılmalı ve sonra da bu miktar azar azar artırılmalıdır. Kaba yem olarak en uygunu yapraklı, iyi kurutulmuş, yumuşak kuru yoncadır. Ayrıca buzağının önünde bol su bulundurulmalı ve yiyebileceği kadar yem önüne konulmalıdır. Bu şekilde yemlemeye devam edilir ve buzağıların sütten kesimi 7-8 haftalık olduğu dönemdir bu dönemde buzağı en az 600-800 gr. buzağı başlangıç yemi tüketmeye başlamış olmalıdır. B-BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ Buzağılar; sütten kesildikten sonra 12. haftanın bitiminden 6.ayın sonlarına kadar Hilvan Buzağı Büyütme Yemi ile beslenmeye başlamalıdır. Buzağı büyütme yemi kaba yem ile birlikte 7 aylık olucaya kadar verilmelidir. C-SIĞIR BESİ YEMİ BESİCİLİKTE YEMLEME PROGRAMI Besiye alınan hayvanlarından en az masrafla en yüksek et verimini elde etmenin en iyi yolu protein, enerji, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin bilgisayarda hesaplanarak dengelendiği sığır besi yemi vermek suretiyle karşılanmasıdır. HİLVAN SIĞIR BESİ YEMİ, besiye alınan dana, tosun, ve yetişkin sığırların beslenmesinde kullanılır.Kültür ırkı hayvanlara; 100 kg. canlı ağırlık için 1.5-2.0 kg. (günlük) hesap edilerek yedirilir. Bu miktar hayvanın durumuna göre, besi süresinin 4. haftasında 2 kg a çıkartılabilir.Yem günde en az 2 öğünde, normalde ise 3 öğünde verilmelidir. Normal şartlarda hayvanda günlük ortalama 1.0-1.2 kg. canlı artışı sağlanmaktadır. Besi yemi miktarı, yerli ırklarda ise canlı ağırlık artışı dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Günde ortalama 1.5 kg. canlı ağırlık artışına ulaşan hayvanlarda, günlük miktar biraz artırılabilir. HİLVAN SIĞIR BESİ YEMİ suni bir yem değildir, doğrudan hayvanlara yedirilen hammaddelerin dengeli bir şekilde hazırlanan karışımıdır.bu sebeple ayrıca dışardan arpa,buğday,küspe v.s gibi hammaddelerin ilave kullanılması,hayvanın ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan karma yemin dengesini bozacak,beslenme bozukluğu,yağlanma ve en önemlisi gereksiz masrafa yol açacaktır. Kültür Irkı Danalar Her 100 kğ CA(Canlı ağırlık) için 2 kg HİLVAN BESİ YEMİ 1,5 kg kaliteli kaba yem (saman, kuru ot) Yerli Irkı Danalar Her 100 kğ CA(Canlı ağırlık) için 1.6-1.8 kg HİLVAN BESİ YEMİ 1.2-1.6 kg kaliteli kaba yem (saman, kuru ot) • Pratikte Uygulanan Başlıca Besi Tipleri 1. Kısa Süreli Besi Tipi : 3 yaşından büyük ve kondisyonu oldukça iyi olan hayvanlar bu tür besiye tabi tutulurlar. 2. Orta Süreli Besi Tipi : İyi kondisyonda ki veya zayıf tosun ve erkek danaların 5-6 ay süreyle besiye alınmaları ile yapılan besi tipidir. 3. Uzun Süreli Besi Tipi: Buzağılık döneminden yeni çıkmış genç danalar için uygulanan bir besi tipidir ve 8-10 ay sürer. 4. Tam Besleme : Sığırların günlük olarak tüketebileceği tane veya kesif yem miktarı dikkate alınır. Tam beslemede hayvanın her 100 kg canlı ağırlığı için 2.5 kg tane veya kesif yem verilir. Bu yeme hayvanlar yavaş yavaş alışırlar.10 gün içinde de artık yiyebildikleri kadar yem verilerek bu sayede çabuk et tutmaları sağlanmış olur. - Örnek : 2-3 yaşındaki sığırlara .....2-3 ay 1 yaşındaki sığırlara.........6-7 ay Buzağılara ise...................8-10 ay gibi bir besi programı uygulanmalıdır. D-SIĞIR SÜT YEMİ Hilvan Süt Yemi, buzağılık dönemini bitiren düvelere; 6. aydan itibaren verilmeye başlanır. % 3.5 yağlı, 2.5 litre süt elde edilmesine karşılık 1 kg. Hilvan Sığır Süt Yemi gerekmektedir. Örneğin; - Günde 25 litre süt veren bir inek için günlük yedirilmesi gereken yem miktarı 10 kg. olmalıdır. Buna, hayvanın yaşama payı olarak da hayvanın canlı ağırlığının %1,5’i ağırlığında kaba yemin ilavesi de unutulmamalıdır. Yaşama payı için verilen kaba yem, kuru yonca, kaliteli çayır otu, silaj yem, pancar posası veya saman olabilmektedir. Yaşama payı için yedirilen yem; kaba yem + normal yem karışımıdır. Yaşama payı içindeki kaba yemin oranı ise en az % 70 olmalıdır. Tabi bu oran, kaba yemin çeşidine göre değişmektedir. Kaba yem olarak elde saman mevcut ise bu oran % 60’lara kadar düşürülebilir. Örneğin; 600 kg canlı ağırlığında bir ineğin yaşama payı ihtiyacı; 600 x % 1,5 = 9 kg.dır. Kaba yem olarak saman kullanılacaksa; 9 x % 60 = 5,4 kg. saman verip, 9-5,4 = 3,6 kg. da süt yemi ile bu 9 kg.lık yaşama payı ihtiyacı karşılanmış olur. İneğin günlük tüketiminin yaklaşık üçte biri kaba yem olmalıdır. Kaba yem olmazsa süt yağı miktarı azalır. Kaba yem olarak silaj kullanılacaksa, yaşama payı tüm gün silaj verilerek karşılanabilir. Verilecek yem miktarı her 1 kg. süt artışına karşın 450 gr. artırılmalıdır. Gebeliğin son 2 ayında inek mutlaka sütten kesilmelidir.
Copyright © 2014 RAMAŞ A.Ş HİLVAN YEM SANAYİİ Tüm hakları saklıdır
Tasarım & Uygulama : İmza Yazılım
Yönetim Paneli | Webmail | İletişim