ANALİZ DEğERLERİ

GİRİş

       Bütün yetiştiricilerin, özellikle besicilerin kesif yem olarak mutlaka fabrika karma yemi kullanmaları gerekir. Fabrikamız her türdeki hayvanların her dönemi için ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak seviyede besin maddeleri ihtiva eden, vitamin, mineral takviyeli karma yemler üretmektedir. Karma yem suni bir yem değildir. Hayvanlara doğrudan verilen yemlerin dengeli bir şekilde hazırlanan karışımıdır. Bu yemler mısır, arpa, buğday, soya küspesi, kepek, yulaf, ayçiçeği küspesi, pamuk tohumu küspesi, melas, vitamin, mineral ve gerektiğinde bazı koruyucu ilaçların, hayvanların ihtiyaçları seviyesinde bir arada homojen olarak karıştırılması suretiyle imal edilmektedir.  Üretici elindeki mevcut hammaddeleri ( arpa, buğday, küspe v.s) kullanacak ise  uzmanından muhakkak rasyon desteği alınarak kullanmalıdır. Aksi takdirde hayvanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde hazırlanan bu karma yemlerin dengesi bozulup, istenmeyen beslenme bozukluğu, yağlanma ve dolayısı ile de gereksiz masrafa sebebiyet verecektir.

TS 9990 - BUZAğI BAşLANGIÇ YEMİ

Buzağıların beslenmesinde çok önemli bir yeri olan ağız sütü yani Kolostrum, ineğin doğumdan itibaren ilk 4 gün süresince verdiği süttür. Buzağıların doğumu izleyen en kısa sürede ağız sütü içmeleri gerekir. Ağız sütü içinde taşıdığı bağışıklık maddeleri nedeni ile buzağının bakteriyel hastalıklara dirençli olmasını sağlar. Yalnız bu yararın sağlanması buzağının ilk 24 saat özellikle de ilk 6 saat içerinde yeterince ağız sütü içmesine bağlıdır. Ağız sütünün sindirimi kolaydır ve normalden % 40 daha besleyicidir. Ayrıca ishal yapıcı etkisi olan ağız sütü, ana karnında iken buzağının sindirim sisteminde biriken kalıntının atılmasını kolaylaştırır. Doğumdan sonra buzağının siyaha yakın renkte jelimsi bir dışkı çıkarması ağız sütü içtiğinin göstergesidir. Anaya iyi ve kaliteli yeşil yem sağlanmışsa ağız sütü A vitamini bakımından zengindir. Buna rağmen buzağıya ilk 12-24 saat içinde enjeksiyonla A,D,E vitaminleri verilmelidir. Buzağıya içirilecek ağız sütü miktarı toplam ağırlığının % 6 sı civarında olmalıdır. 

  Buzağı yetiştiriciliğinde amaç bir an önce ön midelerini geliştirerek pahalı bir yem maddesi olan süt yada süt ikame yemlerinin kullanımını en aza indirmektir. Bu amaçla sıvı gıdalar yanında hayvanlara 4.günden itibaren kaliteli kaba yemler ile beraber HİLVAN BUZAğI BAşLANGIÇ YEMİ verilmeye başlanmalıdır. Starter yemi verilmesinde gecikilmemesi ilk 10-12. günde mutlaka başlanmış olması gerekir. Bu sırada az miktarda tane mısır yada yulaf verilmesinin rumen gelişimi üzerine olumlu etkide bulunduğu da uzmanlarca belirtilmektedir.

Buzağı başlangıç yemlerinin kaliteli ve lezzetli, çok fazla inceltilmemiş ve enerji ve protein bakımından zengin olması tercih edilmelidir.. Protein miktarı %18 den az olmamalı hatta erken sütten kesim planlanmış ise protein miktarı %20'ye çıkarılmalıdır. Başlangıç yemleri 12 haftalık süt emme döneminde günde 2.5-3 kg'ı geçmemek üzere verilmelidir.

Burada verilen bilgi ile yetinmeyip daha fazla teknik bilgiyi uzmanlardan elde edebileceğinizi unutmayınız.

 

TS 10428 - BUZAğI BÜYÜTME YEMİ

    Üçüncü aya kadar Buzağı Başlangıç Yemi ile beslenen buzağılara 3. aydan 6. ayın sonuna kadar HİLVAN BUZAğI YEMİ verilir. Bu dönemdeki buzağıların tüm besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayacak içeriğe sahip olan bu yeme günde 800–900 gram verilerek başlanılır. Buzağının canlı ağırlığına göre verilen miktar arttırılarak en fazla 2 kilograma kadar çıkarılır.

 

TS 11110 - GEBE DÜVE ve KURUDA İNEK YEMİ

    Bu yem gebe düve ve diğer tüm gebe hayvanların beslenmesinde kullanılabileceği gibi kuruda ki ineklerin beslenmesinde de kullanılabilir. HİLVAN GEBE DÜVE YEMİ enerji, vitamin ve mineral içeriği bakımından dengelenmiştir. Bu sebeple, hayvanlarda yağlanma riski ortadan kalkmaktadır. Bu yem; yavru gelişimi üzerine olumlu etkisiyle beraber gebe hayvanların, sağım döneminde çok iyi bir vücut kondisyonuyla girmesine yardımcı olur. 
 

TS 10053 - HİLVAN SIğIR SÜT YEMİ

    Bu yem süt verimi için beslenen inek ve mandalara verilir. Protein ve enerjisi iyi dengelenmiş, vitamin, mineral takviyeli, zengin ve kaliteli hammadde içeriği ile süt verimini ve sütteki yağ oranını en üst seviyede tutarak yetiştiricilerin daha fazla kazanmasını sağlar. Hayvanlara yaşama payı karşılığı kaba yemlerle ( kuru ot, yonca, silaj vb ) beraber 1 kg HİLVAN SÜT YEMİ yedirildiğinde % 3.2  yağlı yaklaşık 2 - 2.5 litre süt elde edilir.

TS 9979 - HİLVAN SIğIR BESİ YEMİ

    Bu yem 6. ayından itibaren besiye alınmış danalar ile Tosun ve mandaların beslenmesinde kullanılır. Yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak imal edilen HİLVAN SIğIR BESİ YEMİ'nin Protein ve Enerjisi iyi dengelenmiş olup, içerdiği yüksek dereceli vitamin ve Mineraller ile hayvan sağlığını korumakta ve hastalık giderlerini azaltmaktadır.
Verilecek yem miktarı, kaba yem ( kuru ot, saman v.s. ) kalitesine bağlı olarak 100 kg canlı ağırlık için 1.5 - 2 kg hesaplanarak verildiğinde günlük 1000-1200 gram canlı ağırlık artışı sağlanmaktadır.

 

Copyright © 2014 RAMAŞ A.Ş HİLVAN YEM SANAYİİ Tüm hakları saklıdır
Tasarım & Uygulama : İmza Yazılım
Yönetim Paneli | Webmail | İletişim