BUZAğI KULÜBELERİ

Süt sığırcılığı işletmelerinde sağlıklı buzağı elde edebilmek için; süt ya da et verimine uygun, yüksek genotipe sahip,

yetiştirilen bölgenin iklim koşullarına uyum sağlamış anaların bulundurulması gerekmektedir.

Diğer yandan; sağlıklı bir buzağının doğmasının sağlanması, gebelik döneminde ananın uygun bakım ve beslenmesiyle başlar,

buzağının doğumu ile devam eder.

Yeni doğan genç hayvan, vücudu için gerekli olan birçok maddeyi üretemeyecek durumdadır.

Hayvanın sağlıklı olabilmesi, hayvana sağlanacak barınak ve yemeleme sistemi ile önem kazanmaktadır.

Sağlıklı ve gelecekte işletmenin ihtiyacı olan hayvanın yetiştirilmesi; yeni doğan buzağıların barınakları temiz havalı ve ışık görecek

şekilde olmasıyla mümkün olur.

          Yeni doğmuş buzağılar, içinde bulundukları çevre şartlarına uyum sağlayana kadar, önemli güçlüklerle karşı karşıyadır.

Buzağıların her türlü dış etkiye açık olduğu bu devrede, alınacak önlemler ve yetiştirmede gösterilen özen, olası buzağı kayıplarını en aza indirir.

 Her yıl yaklaşık 5–6 milyon buzağının doğduğu Türkiye’de buzağıların temiz sağlıklı koşullarda barındırıldığı söylenemez.

1–10 Baş hayvanın sağıldığı küçük işletmelerin yoğun olduğu ülkemizde, doğan buzağıların hemen hemen tamamına yakını

ergin hayvanlarla aynı ortamda barındırılıyorlar. Buda buzağılar için sağlıksız koşullar oluşturmaktadır. Barınakların havasız, nemli,

bulaşıcı hastalıkların ve stres ortamının oluşmasına eden olmaktadır. Buda buzağıların ölümlerine ve işletmelerin ekonomik

kayıplarına neden olmaktadır.

Ülkemizde barındırma şekilleri;

• Ahır içinde; ana yanında barındırma, annesinden ayrı barındırma

• Ahırın dışında kapalı buzağı bölmesinde barındırma, buzağı kulübelerinde barındırma

     Modern yetiştiricilikte; buzağı ölümlerinde, buzağının içinde yaşadığı barınak ve çevre koşullarının önemli bir etkisi ve payı bulunduğu

göz önünde bulundurularak, süt emme dönemlerinde buzağılar, “bireysel buzağı büyütme kulübeleri”nde yetiştirilmektedir.

Buzağı kulübeleri; ucuz, basit malzemelerden (tahta, fiber-glass, beto-pan ) yapılmış, bakımı kolay, buzağı ölümlerini en aza indirecek

şekilde plânlanmış, dezenfekte edilebilen kulübelerdir. Buzağı kulübeleri, buzağıların kalacak süre, cüsselerine göre kulübelerin;

yazın güney rüzgârlarını alacak, kışın ise sert esen kuzey rüzgârlarından korunacak şekilde boyutlandırılmalıdır.

Ayrıca, buzağı kulübelerinin yetiştirilmiş olduğu zeminin eğimli olması, idrarın kolayca akıp gitmesini sağlaması açısından önemlidir.

Bunun yanı sıra kulübeler, buzağıların birbirleriyle temas etmelerini engellecek şekilde düzenlenmeli,Yeni doğan buzağılar,

doğumdan 6–12 saat kadar sonra annelerinin yanından alınıp, kulübelere konulmalıdır. Ancak buzağı kulübelerinde

hava akımının varlığının ve zeminin ıslak olmamasına dikkat edilmeli, kalın bir altlık serilmelidir.

Yeni doğan buzağıların kulübelere yerleştirilmeden önce, AğIZ SÜTÜ’nü (kolostrum) almış olmaları gerekmektedir.

Buzağı kulübelerinde buzağı büyütmede; “ahır içinde”, “anne yanında buzağı büyütme”dekinden farklı bir besleme uygulamaya gerek yoktur.

Buzağı büyütme ve beslemede dikkat edilecek başlıca noktaları şöyle özetleyebiliriz:

• Doğumdan sonra buzağının yeterli ağız sütü alması sağlanmalıdır.

• Kovadan süt içilirken kovaların temizliğine dikkat edilmelidir.

• Buzağılara içirilen süt ılık olmalıdır.

• Buzağılara verilen süt, buzağı canlı ağırlığının %8-10’u kadar olmalıdır.

• Buzağılara birinci haftadan itibaren, kaliteli kuru ot ve HİLVAN BUZAğI BAşLANGIÇ YEMİ verilmeye başlanmalıdır.

Buzağı barındırma sistemleri, kültür ırkı ve melezi hayvan varlığını artırmayı hedefleyen, bu amaçla nitelikli damızlık hayvan ithali için

her yıl önemli ölçüde döviz harcayan ülkemiz için çok önemlidir.

Türkiye’de geleceğin damızlıklarını oluşturacak olan sağlıklı buzağıların yetiştirilmesi, sürekli olarak dış ülkelere ödenen dövizin

yurt içinde kalması açısından önem taşımaktadır. Bu da buzağı büyütmelerinin buzağı kulübelerinde yapılması ve böylece

buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi ile mümkün olabilmektedir. 

 

Copyright © 2014 RAMAŞ A.Ş HİLVAN YEM SANAYİİ Tüm hakları saklıdır
Tasarım & Uygulama : İmza Yazılım
Yönetim Paneli | Webmail | İletişim