KANATLI (Kümes Hayvanları)

YEMLEME PROGRAMI

 

BROİLER (ET TAVUğU) YETİşTİRİCİLİğİ

     Yemin ete dönüşüm oranının çok uygun olması nedeniyle protein talebini karşılamada tavuk ürünleri, kırmızı et ve süt mamulleri gibi protein kaynaklarından daha çok tercih edilmektedir.Tavukçuluk hayvansal proteinin en kolay ve ucuz sağlanabileceği üretim koludur.

     Yıllık tavuk eti tüketimimiz de kişi başına  14 kg dır.Etlik piliçte 1 kg canlı ağırlık için tüketilen yem 2 kg ın altına düşmüştür.Görüldüğü gibi sektör, büyük gelişim içerisindedir ve işletmecisine iyi kazandırmaktadır.

KÜMES YERİNİN SEÇİMİ :

     Kümesin yapılacağı yerde yol, su, elektrik bulunmalıdır.Ayrıca kümes; diğer altyapı imkanlarına sahip ve insan yerleşim merkezlerinden mümkün olduğunca da uzak olmalıdır.En yakın çiftlik mesafesi 400 metreden az olmamalı, bulunduğu çevrede, hava akımını engelleyecek ağaçlar, duvar vs. yer almamalıdır.     

KÜMES ISISI, RUTUBETİ, ALTLIğIN DURUMU İLE YEM VE SU HİJYENİ :

     İlk günlerde civcivleri büyütme çemberleri kullanılmalıdır.Ancak infrared (kızılötesi) lamba 250 wattlık ve büyütme çemberi de 35-45 cm yüksekliğinde olmalıdır.Çemberde her 25 civciv için 10 cm uzunlukta bir yemlik ve her 50 civciv için de 4 litrelik kavanoz tipi bir civciv suluğu yeterlidir.

     Kümes içi aydınlatma gün uzunluğuna göre değişmektedir.Broiler sürüler için günde 23-24 saat aydınlatma yapılmalıdır.

     Civcivler için sıcaklık değerleri :

·         1-2. Günler ....... 31-33 °C       

·         3-4. Günler ....... 30-32 °C       

·         5-7. Günler ....... 29-32 °C       

·         2. Hafta ............. 27-30 °C       

·         4. Hafta ............. 24-26 °C      

       Dönem sonuna kadar da 18-21 °C ye indirilebilir. Broilerlerin hareket alanları dar olduğundan hayvanın 2 metrelik alan içinde yemliğe ve suluğa kolaylıkla ulaşması gerekir. Bu nedenle yemlikler ve suluklar kümes içinde eşit  olarak dağıtılmalı, bunların temiz ve hijyenik şartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Kümes sıkışık olmamalıdır.                

     1 haftalık civcivlerin (100 civciv) günlük su ihtiyacı 2 litre kadardır.Su ihtiyacı her hafta yaklaşık olarak 2 litreden biraz fazla artar ve 10 haftalık tavukların (100 adet) günlük su gereksinimi 20-21 litreye ulaşır.                                                                                      

     Yetişkin tavukların (100 adet) günlük su ihtiyacı ise 23-24 litre kadardır. 2 haftalığa kadar (100 adet) civcivlere günde toplam 10 litre, 3-6 haftalıklara toplam 30 litre, 7-12 haftalıklara toplam 60 litre,yetişkinlere her tavuk için günde 250 ml. su içebilecekleri kaplar konulmalıdır.

     Kümes rutubetinin % 60-65 olması istenmektedir. Bu değerlere azami dikkat edilmelidir. Aksi taktirde, yem tüketimi ve yemden yararlanma düşmektedir. Kümesin havalandırılması; hayvanların oksijen ihtiyaçlarının karşılanması, kümeste oluşan ve biriken gazların, fazla ısının ve rutubetin uzaklaştırılması için gerekli bir işlemdir. Yaz aylarında kışa oranla 5-6 misli hava sağlanmalıdır.

     Sıcak, rutubetli ve iyi havalanmayan kümeslerde görülen hastalık hallerinde en çok rastlanan klinik belirti ishaldir.Bu da altlığın sürekli ıslak kalmasını sağlayarak rutubeti artırır ve ortamın ısı dengesini bozar.Bütün bunların sonucu olarak; kümesteki metan gazı ve amonyak miktarında  yükselme olur.Unutulmaması gereken bir özellik de amonyak kokusuna karşı tavukların insanlardan çok daha fazla duyarlı olmasıdır. Kümese girildiğinde kümes içi amonyak yoğunluğu 50 ppm olduğu zaman ancak koku hissedilebilir.Oysa, kümeste hissedilmeyen amonyak konsantrasyonunun 20 ppm olması bile tavuklar için zararlıdır.Bu nedenle, altlık durumunu saptamak için dizler üzerine çöküp, elleri yere koyarak zemine yaklaşılmalı, sonra altlığın üst kısmı kaldırılarak ve 19-20 cm mesafeden altlık koklanmalıdır.

BROİLERLERDE STRES

     Broiler yetiştiriciliğinde stres; büyük sorunlara yol açarak, genelde verim düşüklükleri ile neticelenir. Başlıca karşılaşılan stres çeşitleri; korku stresi ve ısı stresidir. Korku stresi, nakil, aşılamalar ve buna benzer ani gürültüye yol açan ve korkuya neden olan olaylar sonucu meydana gelir. Hayvanda iştah ve yemden yararlanma azalır. Ayrıca hızlı nefes alıp verme sonucunda da havadaki mikroplar, akciğerlere girerek hastalığa neden olurlar. Isı stresi ise; kümes içi ısının yükselmesi sonucu oluşur. Isı stresine giren hayvanda gelişme yavaşlar, tüylenme gecikir, kemik gelişiminde bozulmalar görülür ve hastalıklara karşı direnç düşer. Sonuçta da birçok hastalıklara zemin hazırlanmış olur.Gereken tedbirler önceden alınmalıdır.

                                                                                                 · Kanatlıların Kümes İçi Isı Gereksinimleri

Kanatlı hayvan  türü,  yaşı, tipi

Optimal Isı  (°C)

Maksimal Isı (°C)

Minimal Isı(°C)

Yetişkin Yumurta Tavuğu

24-27

30

4

Broiler civciv (0-4 hafta)

24

30

24

Hindi Palaz

24

27

21

Hindi Yetişkin

                  18

27

10

 

ETLİK CİVCİV BAşLANGIÇ YEMİ (1.DÖNEM)

     Broiler civcivlerin 2. günden 10. günün sonuna kadar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan Etlik Civciv Başlangıç Yemi, en az % 24 ham protein ve 3200 k.cal/kg. metabolik enerji içermektedir.

     Yemi ete dönüştürme oranının yüksekliği yanında bu yem civcivlerin ilk devredeki hassasiyetleri göz önüne alınarak vitamin, mineral ve koruyucularla (antikoksidiyal vb.) çok hassas bir oranda dengelenmiştir.

ETLİK CİVCİV YEMİ (2.DÖNEM)

     Etlik civcivlere 11-21. günler arası, yüksek protein ve enerji içeren, antikoksidiyal yem katkısı ve büyütme faktörleri ile takviye edilmiş Etlik Civciv Yemi yedirilmelidir. 21.günden itibaren Etlik Piliç Yemine geçilmelidir.

 ETLİK PİLİÇ YEMİ

     Etlik piliçler; 4. haftadan itibaren kesimden 1 hafta öncesine kadar Etlik Piliç Yemi ile beslenmelidir. Bu yem etlik piliçlerde, hızlı bir gelişme sağlayacak şekilde tüm besin maddelerince dengelenmiş, zengin içerikli, yüksek enerjili bir yemdir. Kesimden 1 hafta öncesine kadar verilmesi gereken bu yemle ete dönüşüm oranı istenilen en yüksek seviyede olup, abdominal (karın içi) yağ gibi istenmeyen karkas özellikleri gereksiz enerji israfı önlenmek suretiyle en alt seviyede elde edilir.

ETLİK PİLİÇ BİTİRME YEMİ

  Etlik piliçlere kesimden önceki bir hafta boyunca verilmesi gereken bu yemin, etlik piliç yemine göre protein değeri düşük, enerji değeri aynı oranlardadır. Etlik Piliç Bitirme Yeminde balık unu en alt seviyede veya hiç kullanılmayarak talebe uygun olarak,ilaç kalıntılarından temizlenerek, kokusuz bir et üretimine imkan vermektedir.

 


YUMURTA TAVUğU YETİşTİRİCİLİğİ

YUMURTA CİVCİV YEMİ

     Bu yem; yumurta verimi yönünden geliştirilmiş ticari amaçlı hibrit civcivlere, yumurtadan  çıkışlarından, 6.haftanın sonuna kadar yedirilmesi gerekmektedir. Civcivlerin bu devrede beslenme ve bakımı; gelecekteki yumurta  verimlerini ve kondisyonlarını etkileyen çok önemli bir

faktördür.Bu nedenle Yumurta Civciv Yemi, besin maddeleri, vitamin, mineral ve koruyucu ilaçlarla çok iyi dengelenmiş olup, serbest yemlenen civcivlerde, diğer çevre şartları da en uygun (optimum) olduğunda istenilen sonuçlar mutlaka alınmalıdır.  

PİLİÇ (YUMURTA TİPİ) BÜYÜTME YEMİ

     Ticari amaçla yetiştirilen yumurtacı piliçlerin 7. haftanın başından itibaren 12. haftanın sonuna kadar beslenmesinde tercih edilmelidir. Hilvan Piliç Büyütme Yemi, büyüme devresi için gerekli protein, enerji, vitamin, mineral ve antikoksidiyal gibi koruyucuları en uygun düzeylerde içermektedir.

PİLİÇ (YUMURTA TİPİ) GELİşTİRME YEMİ

Yumurtacı piliçlerin 13. haftadan itibaren yumurta dönemine kadar beslenmesinde Piliç Geliştirme Yemi kullanılmalıdır.Yani, yumurta işaretleri belirinceye kadar yedirilmelidir. Büyüme ve geliştirme dönemlerinde, canlı ağırlık kontrolü yapılmalı, hibritlerin kataloglarındaki büyüme hızına uygun gelişmeleri sağlanmalı, gerekirse kontrollü yemleme yapılmalıdır.Piliçler erken yumurtlamaya zorlanmamalıdır.

     Ticari amaçlı yumurta tavuklarında, beklenen en yüksek verim ve kâr seviyesine ulaşmak, iyi bir ırk, iyi bakım ve besleme, uygun çevre şartları gibi etkenlerle beraber, hayvanın gelişme dönemlerinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek dengeli olarak hazırlanmış yemler ile iyi bir besleme programı uygulamakla mümkündür.

ÖNERİ : Yumurta tavuklarının gelişme dönemlerinde uygulanacak yemleme programında,

                 hayvanın, hafta yaşına göre yemi seçmekten ziyade, sık sık yapılacak kontrol

                 tartımlarındaki ortalama vücut ağırlıklarına göre yem seçimine gitmek şüphesiz

                 yemleme programını daha başarılı kılacaktır.

1.DÖNEM YUMURTA TAVUK YEMİ :

     Yumurtlamaya başlayan yumurtacı tavukların 40. haftanın başına kadar olan dönemde ki beslenmesinde tercih edilmesi gereken bir yem

      çeşididir.1.dönem Yumurta yemi ile verim,kalite ve yumurta iriliği bakımından çok iyi sonuç elde edilir.

2.DÖNEM YUMURTA TAVUK YEMİ :

     Bu yem tavukların 40.haftadan sonraki dönemlerinde yüksek yumurta verimi elde etmek için kullanılır.Tavuklar kesime gidinceye kadar kullanılır.Elde edilen yumurtaların albenisi yüksek olur.

1.DÖNEM KAFES TAVUğU YUMURTA YEMİ :

     Kafeste yetiştirilen yumurta tavuklarının, 40. haftanın başından sonraki yüksek verim dönemlerinde, dengeli olarak beslenmesi amacıyla yedirilen bu yem, gerekli koruyucu ilaçlar ile beraber protein, enerji oranları ve vitamin-mineral katkıları hassas olarak ayarlandığı için kafes yorgunluğu stresini en aza indirir.

     Yüksek verimli yumurta tavuklarının artan verimlerine paralel olarak besleyici madde ihtiyaçları da artmış olduğundan 1.Dönem Kafes Tavuğu Yemleri, yumurta tavuklarının artan besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır.

2.DÖNEM KAFES TAVUğU YUMURTA YEMİ :

     Yumurta tavuklarının 40. haftadan itibaren, 2. verim dönemine geçmiş olanları için hazırlanmış bir yem çeşididir.


 

 HİLVAN YEM’İN

KANATLI YETİşTİRİCİLERİNE TAVSİYELERİ

 1.  Civciv seçiminde; gelişme hızı yüksek, ölüm oranı düşük, kalıtsal kusuru olmayan, yemi  ete dönüştürme oranı iyi, yumurtacı ise yumurta verimi ideal soylardan olmasına dikkat  ediniz.

 2.  Civcivler gelmeden önce, kümeslerde ; Tüm ekipmanları yıkayınız, temizlik yapınız, hassas bir şekilde dezenfekte ediniz, badana  yapınız, en

      az 5 cm. talaş vb. seriniz, ısıtma ve aydınlatmayı hazır hale getiriniz, suluk ve yemlikleri yeteri kadar yerleştiriniz.

 3.  Civciv kümese konulduğunda kümes ısısının 35 ºC olmasını temin ediniz. Dereceyi  tavuğun sırtı seviyesinde ölçünüz.

 4.  Kafeste beslenen civcivler için rutubeti % 40’a ayarlayınız.

 5.  Kümes içinde amonyak gazı, 53 ppm/m³ olan üst sınırı geçmemelidir. Havadaki 60  ppm/m³ amonyak gazı hissedilebilir.Bu sebeple kümes içi

       havalandırmaya önem veriniz.

 5.  Yeni gelen civcivlere önce su veriniz.

 6.  Aydınlatmayı metrekareye 2,5 watt olacak şekilde sağlayınız.

 7.  Kümese fazla sayıda civciv konulduğunda ölüm oranı artar.-

  •  0-8.   hafta metrekareye ® 15-21 civciv
  •  8-18. hafta metrekareye ®   7-10 piliç olmasını sağlayınız.

 8.  Civcivlerin irili ufaklı olmamasına özen gösteriniz.

 9.  Kümeslere kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz.

10. Yemlikler boş bırakmayınız, tüketimi kontrol ediniz. Yemlik mesafesinin;

  •   0-8   hafta 5 cm,
  •  8-18  hafta 10 cm olmasını sağlayınız. 

11. Civcivlerde, kanibalizmi önlemede en etkin yolun gaga kesimi olduğunu unutmayınız.

12. Yem depolama yerlerinin mutlaka hayvanlardan ayrı, güneş görmeyen, serin ve rutubetsiz ortamlar olmasına dikkat ediniz. Yem depolarını en

      az 15 günde bir temizleyerek mikrobiyal bozulmayı önleyiniz.

13. Aşılama programını mutlaka tatbik ediniz.

Copyright © 2014 RAMAŞ A.Ş HİLVAN YEM SANAYİİ Tüm hakları saklıdır
Tasarım & Uygulama : İmza Yazılım
Yönetim Paneli | Webmail | İletişim